Hybrid Sump 185x47x40 (Basic)

  • Kod: 12863
  • Producent: Twistman
  • Dostępność: Jest Jest  (90 szt.)
  • Czas realizacji: 21 dni
  • 6 732,00 zł
  • szt.

Hybrydowy zbiornik techniczny HYBRID SUMP 185x47x40 o pojemności całkowitej brutto 300L,  przeznaczony do akwarii o pojemności do 800-1200 litrów.

Wersja BASIC - minimalny poziom wyposażenia w urządzenia filtracyjne daje możliwość dopasowania zbiornika do indywidualnych potrzeb.

TWISTMAN HYBRID SUMP jest zbiornikiem systemowym, umożliwiającym rozbudowę o kolejne elementy typu. dolewka, zbiornik podmiany, zbiorniki na płyny, itd.
Zbiornik posiada niezwykle mocną konstrukcję i dużo niższą wagę niż zbiorniki szklane.  
Do wykonania zbiornika użyto najwyższej jakości materiałów, wyselekcjonowanych pod kątem ich zastosowania.  
Korpus zbiornika wykonano ze specjalnego, wysokoudarowego tworzywa o stosunkowo dużej elastyczności.
Wzierniki boczne wykonano z najwyższej klasy Plexiglassu a pokrywy z bezbarwnego, trudnego do stłuczenia materiału, który nie odkształca się w wyniku parowania cieczy (niski poziom higroskopijności) 
Potrójny proces spawania tworzyw, osadzenie połączeń w głębokich podfrezach oraz odpowiednio zaprojektowane wzmocnienia  zapewniają doskonałą szczelność zbiornika i jego bezpieczeństwo użytkowania.
Specjalnie zaprojektowane komory sumpa pozwalają na optymalne wykorzystanie jego pojemności oraz zachowanie porządku w budowanym systemie filtracyjnym.

HYBRID SUMP Wersja BASIC posiada:
- łącznie 4 komory  + przegrodę typu "Bubble Trap";
- komora odpieniacza ma wymiar 36x43cm i posiada regulowaną wysokość przegrody w zakresie 21-30 cm;
- komora zrzutu wody wyposażona jest w system wyciszający zintegrowany z uchwytem na dwie skarpety filtracyjne 10" (całość można zdemontować) 
- komplet pokryw ograniczających parowanie, dopasowanych do podfrezów wykonanych z górnej płycie sumpa ( w wersji BASIC pokrywy są pełne, bez wycięć do dedykowanych urządzeń);
- wygodne w użycie przepusty kablowe pod pokrywami;
- dwa przepusty rurowe 25mm, umieszczone pomiędzy komorami, wraz z korkami.
- rurki do podłączenie dozownika automatycznego (6 szt.)  
- wewnętrzne uchwyty na rury śr. 20 i 25 mm oraz przewody, pełniące jednocześnie rolę wzmocnień.
- uchwyt na czujniki dolewki w komorze pompy obiegowej
- przyłącza: zawór zrzutu 50 mm, zawrór powrotu 40 mm i dwie dwuzłaczki o średnicy 40 mm;

Do zestawu dołączono:
- dwie skarpety filtracyjne TWISTMAN 10" HD 320 mikronów;
- filtr przepływowy TWISTMAN FP-1 Media Reactor (wysokość filtra pozwala umieścić go pod pokrywą sumpa)

Wymiary zewnętrzne:
Szerokość: 185 cm,  Głębokość: 47 cm Wysokość: 40 cm,

Wymiary komór 
1 komora (zrzut)             = 12x43 cm
2 komora (skimmer)     = 36x43 cm
3 komora (sprzęt)          = 105x43 cm (dzielona górną płytą na dwie komory)
4 komora (pompa)        = 20x43 cm

Wszystkie zbiorniki hybrydowe, ze względu na skomplikowany proces produkcji, dostępne są na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji wynosi 14-21 dni -  wg. ustaleń.
Możliwe jest wykonanie sumpa w dowolnym wymiarze i konfiguracji. W sprawie wyceny prosimy o kontakt: marcin@jadwigamorska.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HYBRID SUMP BASIC it's a hybrid tank with dimensions 185x47x40 and a gross volume of 300L, designed for aquariums with a capacity of 800-1200 liters.

Hybrid 300L gross technical tank for aquariums with a capacity of 800-1200 liters. BASIC version - the minimum level of equipment for filtering devices allows for adapting the tank to individual needs.TWISTMAN HYBRID SUMP is a system reservoir, that allows for the expansion of additional components, like: refill tank, replacement tank, fluids tanks, etc.The body of the tank is made of special, high-impact plastic with relatively high flexibility.The side sight glasses were made of the highest class Plexiglass and the cover of the colorless, hard to break material.Triple process of welding materials, deep connections in the deep subfloors and properly designed reinforcements ensure excellent tank tightness.Specially designed sump chambers allow for optimum use of its capacity.

HYBRID SUMP BASIC version has:
-4 compartments + "Bubble Trap" type partition.
-skimmer chamber is 36x43cm and has adjustable partition height in the range of 21-30 cm;
-the water fall chamber is equipped with a silencing system and two 10" filtration sox.
-covers complete to limit evaporation (in BASIC versions the covers are full, without cutouts for dedicated devices);
Easy-to-use cable entry under the covers;
-two 25mm pipe openings, placed between the chambers, together with the plugs.
-tubes for connecting an automatic dispenser (6 pcs)
-internal pipe handles (diameter 20 and 25 mm) and cables
-handle for refill sensors
-connections: water fall valve 50 mm, return valve 40 mm and two 40 mm diameter dual pipe;

Included to the set:
-two TWISTMAN 10" HD 320 micron filter socks
-TWISTMAN FP-1 Media Reactor Flow Filter

External dimensions:
Length: 185cm
Width: 47cm
Height: 40cm

Dimensions of chambers:
1 chamber (water fall) 12x43cm
2 chamber (skimmer) 36x43cm
3 chamber (equipment) 105x43cm
4 chamber (pump) 20x43cm

All hybrids tanks, due to the complicated production process, are available on individual request.The term is 14-30 days - according to. order.It is possible to execute sump in any dimension and configuration. For pricing please contact: marcin@jadwigamorska.pl